Uitverkocht

Voorstelling reeds geweest

FREARK SMINK & THEO SMEDES met "De emigrant"

ZA 15 FEB '14 om 20.00u

DEZE VOORSTELLING IS UITVERKOCHT

 

Emigreren! Amerika, Amerika!  Al meer dan twee eeuwen reizen landverhuizers de wereld over op zoek naar een nieuw en beter bestaan. Vooral na de tweede wereldoorlog was emigratie het grote toverwoord. Waarom gingen ze? Wat bewoog al die emigranten? Zo ver van huis. Een niet te verdragen heimwee. Een hard bestaan in "it lân fan dream en winsken" (het land van droom en wensen). De Emigrant vertelt het verhaal van Sybolt de Haas, een emigrant, die vijftig jaar geleden plotseling vertrok naar Canada. Ook hij heeft het als emigrant niet gemakkelijk gehad. Maar het is hem gelukt een redelijk groot en goedlopend boerenbedrijf op te bouwen. De Haas is nimmer meer naar zijn vaderland teruggekeerd. Nu hij gepensioneerd is, is er alle gelegenheid om na te denken, te twijfelen. Nu is er tijd voor heimwee en de behoefte om een bezoek aan het land van zijn moedertaal te brengen.  De reis naar z'n vaderland wordt voor de emigrant in dubbel opzicht confronterend. Enerzijds is zijn vertrek bijna identiek aan dat van vijftig jaar geleden. Confronterend is evenzeer het gesprek dat hij voert met een medewerker van de Leeuwarder Courant. Een journalist van buitenlandse afkomst. Een interessante ontmoeting tussen een Friese emi- en een immigrant, beiden worstelend tussen twee werelden. Bij zijn thuiskomst in Canada, staat hem een enorme verrassing te wachten. De oude boer wordt geconfronteerd met de dringende wens van zijn zoon. De wens om terug te keren naar zijn roots. Emigreren! Europa, Europa!  Freark Smink (1948) is een gevestigde naam en speelde lange tijd bij het professionele Friestalige theatergezelschap Tryater. Succesvol met zijn overal uitverkochte Zelle.

Freark was te zien in televisieproducties zoals: Spijkerhoek, Baantjer, De Brug, Grijpstra & De Gier en Coverstory. Momenteel speelt hij samen met zijn vrouw in het uitverkochte Jameimy. Theo Smedes (1980) is sinds 2006 als freelance acteur verbonden aan verschillende professionele theatergezelschappen, waaronder Tryater, BUOG, Klassekunst en de PeerGroup. Theo heeft in uiteenlopende producties gespeeld, voor zowel volwassenen als jeugd. Naast het acteren is Theo ook werkzaam als regisseur voor openluchtspelen en amateurtheater gezelschappen. Onlangs werd een Friese versie van de 'Moulin Rouge' door Theo gemaakt in Wergea.  Productie: Stichting Pier 21 - David Lelieveld Regie en Script: Romke Toering Lichtontwerp: Koos de Vries Kostuums: Hadewych ten Berge Artwork: Bernard Roorda 

 

Entree: € 15,00 incl. pauzedrankje www.facebook.com/deemigrant www.twitter.com/deemigrant www.youtube.com/DeEmigrant                              Fotografie: Ilva Stoelwinder